Stipend

Nordic medac Grant

Medac har i samarbeid med NORTH-REG opprettet et nytt stipend for å oppmuntre til forskning og utvikling innen urotelial kreft. 

Du som er spesialist eller tar spesialistutdanning i urologi, er velkommen til å søke. 

Stipendet kan søkes for

  • forsknings- og utviklingsarbeid
  • kurs, opplæring og praksisplasser

Stipendet er på 10 000 EURO og deles ut i hele Norden til én eller flere søkere. 

Søknad kan sendes fra januar 2022.

Medac Stipendium 

Medac har i samarbeid med FSU opprettet et stipend innen urologi spesielt rettet mot blærekreft.

Du som er godkjent sykepleier, medlem av FSU og arbeider innen urologi i Norge, er velkommen til å søke. 

Stipendets formål er å oppmuntre sykepleiere til å utvikle helsetilbudet for pasienter med diagnosen urinblærekreft.

Stipendet kan søkes for

  • forsknings- og utviklingsarbeid
  • kurs, opplæring og praksisplasser

Stipendet er på 20 000 kr og deles ut til én eller flere søkere.

Søknadsfristen for Medac Stipendium er 31. august 2023.