Velkommen til blærekreftinfo.no

På denne siden finner du informasjon om blærekreft.

Informasjonen er først og fremst rettet mot deg som er rammet av blærekreft, og dine pårørende.

Se film om blærekreft

Blærekreftinfo

Blærekreft er en av de vanligste kreftdiagnosene blant menn, og man ser en økning hos kvinner. Likevel er det lite kunnskap om sykdommen blant folk flest. Informasjon og økt kunnskap er derfor viktig for å oppdage og behandle blærekreft.

Hva er blærekreft?

For å forstå blærekreft hjelper det å forstå hvordan urinblæren er oppbygd og fungerer.

Jeg har blod i urinen, kan det være blærekreft?

Blod i urinen skyldes ikke nødvendigvis blærekreft, men er det vanligste symptomet.

Hvordan behandles blærekreft?

Blærekreft behandles med utgangspunkt i svulstens størrelse og hvordan den er spredt.