Behandling

Behandling av blærekreft

Norge har siden 2016 hatt ett nasjonalt handlingsprogram for behandling av blærekreft. Handlingsprogrammet utgjør retningslinjer der målet er å sikre pasienter med blærekreft optimal behandling med hensyn til alle aspekter.
Last ned Handlingsprogrammet (PDF): Kreft i urinblære, nyrebekken, urinleder og urinrør – nasjonalt handlingsprogram.

Behandling av kreft i urinblæren avhenger av hvor svulsten sitter, og hvor dypt den har spredt seg. Man skiller mellom ikke-muskelinvasiv og muskelinvasiv svulst. Når urologen har stilt diagnosen, vil relevant behandlingsmetode bli diskutert først vi et tverrfaglig møte, og deretter bestemt i samråd med deg. I de fleste tilfeller gis en kombinasjon av kirurgisk og medisinsk behandling. Lenger nede kan du lese mer om hver enkelt behandling.

Når behandlingen er avsluttet, vil legen innkalle deg til regelmessige kontroller for å forsikre seg om at alt er som det skal være. Oppfølgingen er forskjellig basert på om svulsten er ikke-muskelinvasiv eller muskelinvasiv. Kontaktsykepleieren eller legen din vil informere deg om hvor ofte du må komme, og hva som skjer på disse kontrollene. Kontrollene omfatter både prøvetaking og undersøkelser.

Ikke-muskelinvasiv blærekreft

Kirurgisk behandling

Hvis kreften ikke vokser ned i muskulaturen eller omkringliggende vev, dreier det seg om såkalt ikke-muskelinvasiv blærekreft, og svulsten kan opereres bort ved hjelp av kirurgi. Legen går inn via urinrøret og høvler bort den overfladiske svulsten. Inngrepet kalles TURB (transuretral reseksjon av blæren). Operasjonen utføres under narkose eller spinalbedøvelse.  

Ved ikke-muskelinvasiv blærekreft er det vanlig at man etter operasjonen skyller gjennom blæren med cellegift en gang innen 6 timer, som regel benyttes lavdose cytostatika. Denne behandlingen kalles intravesikal instillasjon, blæreinstillasjon eller blæreskylling, som alle er ulike navn på samme type behandling. Behandlingen utføres i lokalbedøvelse, og legemiddelet blir ført inn i urinblæren via et kateter. Legemiddelet virker direkte på slimhinnen i blæren, og skal redusere risiko for nye svulster.

Illustrasjon av legemidler som gis direkte i blæren.

Medisinsk behandling

Mer enn 50 prosent av pasientene med NMIBC får oppdaget nye svulster under oppfølging, kalt rekurrens, og særlig pasienter med høygradig svulst kan oppleve progresjon til muskelinfiltrerende kreft.  I dag er det to legemiddelalternativer å velge mellom – cellegift og BCG-immunterapi. Hvilket legemiddel du får, kommer an på hvilken type kreftsvulst du har i blæren.

BCG Immunterapi

Ved høygradig ikke-muskelinvasiv blærekreft kan legen forskrive BCG-immunterapi, for å forebygge rekurrens og progresjon. Behandlingen omtales gjerne som BCG-behandling. Navnet kommer av bakterien Bacillus Calmette-Guérin (BCG), som brukes i behandlingen. Når de svekkede BCG-bakteriene når blærens slimhinne, utløses en reaksjon fra kroppens immunforsvar. Når immunforsvaret har blitt «varslet» på denne måten, kan det på egen hånd oppdage kreftceller i urinblæren og ødelegge dem.

BCG gis vanligvis med 6 ukentlige kurer som oppstart (induksjon) og deretter vedlikeholdsbehandling i form av skylling i 3 påfølgende uker hver 3. måned i minimum 1 år. Behandlingen foregår som regel ved en urologisk poliklinikk, og du kan dra hjem rett etter behandlingen.

Cellegift (lavdose cytostatika)

Ved lavgradig ikke-muskelinvasiv blærekreft kan legen forskrive lavdose cellegift. Cellegiften gis direkte i blæren for å drepe aktivt voksende kreftceller. En stor fordel med å gi legemiddelet direkte i urinblæren i stedet for via blodomløpet er den økte toleransen. I urinblæren kan ikke cellegiften nå andre, mer sensitive kroppsdeler, og mange av de negative bivirkningene som er forbundet med systemisk cellegiftbehandling (via blodet) kan unngås. Cellegiften gis for å forebygge nye svulster – rekurrens, og gis som  6 ukentlige skyllinger og deretter en skylling pr måned i et år.

Vedlikeholdsbehandlingen foregår som regel ved en urologisk poliklinikk, og du kan dra hjem rett etter behandlingen.

Mer informasjon:
Blaerekreft.no
Kreftforeningen.no

Muskelinvasiv blærekreft

Kirurgisk og medisinsk behandling

Hvis kreften har trengt dypere inn i blærens muskellag, dreier det seg om muskelinvasiv kreft. Forskjellige behandlinger er tilgjengelige. Denne kreftformen er alvorligere og krever mer omfattende behandling. Hvilken behandling som er aktuell for akkurat deg, avhenger av flere faktorer knyttet til svulstens spredning og allmenntilstanden din. Den vanligste behandlingen er at urinblæren fjernes helt (cystektomi). Operasjonen kombineres ofte med systemisk cellegiftbehandling (cytostatika) i blodet, iblant både før og etter selve inngrepet.

Mer informasjon:
Blaerekreft.no
Kreftforeningen.no