Velkommen!

Denne siden er rettet mot deg som jobber i helsevesenet.

Her kan du lese om instillasjonsbehandlinger ved ikke-muskelinvasiv blærekreft.

Les handlingsprogrammet her

BC-care by medac

Står for vår målsetting om å tilby pasienter med blærekreft (BC) optimal behandling. Vi har lang erfaring med instillasjonsbehandling med BCG-medac og Mitomycin ved ikke-muskelinvasiv blærekreft. Disse legemidlene er i dag førstevalg ved adjuvant behandling av sykdommen. Produktene våre tilbyr en trygg rekonstituering for pasienter, helsepersonell og farmasøyter, ettersom vi har utviklet et unikt, lukket system. Vi ivaretar alle som arbeider med behandling av blærekreft.

Informasjonsmateriell for pasienter og helsepersonell

Legemiddelmangel og avregistreringer

Her finner du oversikt over alle mangelsituasjoner i år.

Se medacs satellittsymposium

Master Class in Bladder Cancer: Practical Solutions to Common Scenarios in NMIBC.