Diagnose

Hvordan stilles diagnosen blærekreft?

Slik stilles riktig diagnose.

Legen kartlegger først sykehistorien din (anamnese). 

Det er viktig for å forstå symptomene dine bedre og undersøke om du har risikofaktorer for å utvikle blærekreft. 

Cystoskopi med eller uten biopsi

Tverrsnitt av blæren i en mannlig buk.

Denne undersøkelsen gjennomføres ved enhver mistanke om blærekreft. Legen undersøker da blæren ved hjelp av et tynt rør med et kamera i enden som føres inn i urinblæren via urinrøret, et såkalt cystoskop.  Undersøkelsen gjøres med lokalbedøvelse. Hvis det blir oppdaget noe unormalt i urinrøret eller urinblæren, kan det tas en vevsprøve (biopsi) som sendes til analyse. 

Ved uttalt mistanke om blærekreft blir imidlertid pasienten normalt henvist til operasjon gjennom urinrøret (TURB) for fjerning av svulsten i narkose eller spinalbedøvelse. Dette gjøres for å sikre en bedre prøve til undersøkelse og for å sikre pasienten tilstrekkelig bedøvelse.

En slik vevsprøve kan vise om det finnes kreftceller, og hvilken type blærekreft det er snakk om. Hvis det blir påvist blærekreft, er man i neste omgang interessert i to viktige faktorer: hvor invasiv (infiltrerende) kreften er, og hvilken grad den har.

Ikke-muskelinvasiv eller muskelinvasiv: Biopsien kan vise hvor dypt inn i blæreveggen kreften har trengt.  Det er svært viktig å vite når man skal ta en behandlingsbeslutning. 

Hvis kreften er begrenset til slimhinnen, kalles den ikke-muskelinvasiv blærekreft.

Tverrsnitt av en blære som illustrerer en ikke-muskelinvasiv svulst.

Hvis kreften har vokst dypere inn i blæreveggen, kalles den muskelinvasiv blærekreft. 

Tverrsnitt av en blære som illustrerer en muskelinvasiv svulst.

Pasienter som har blærekreft, kan utvikle flere svulster i andre deler av urinblæren eller i urinveiene for øvrig. Det er derfor ikke uvanlig at legen tar biopsi fra flere forskjellige områder.

For å lokalisere svulsten i blæren og utelukke eller bekrefte at kreften har spredt seg kan man foreta flere kompletterende undersøkelser som

  • CT (røntgentomografi)
  • MR (magnet-tomografi)
  • ultralyd 

Legen bestemmer hvilke undersøkelser som er aktuelle for deg, basert på blant annet resultatet fra cystoskopiundersøkelsen.

Andre undersøkelser som kan være aktuelle, er

Urinprøve

  • urincytologi – en prøve som tas for å undersøke om det er kreftceller i urinen;
  • urindyrking – en prøve for å utelukke at det er bakterier i urinen som forårsaker symptomene.
    Finner man bakterier, behandles det eventuelt med antibiotika.  

Hos menn vil legen også kunne utelukke prostatakreft som årsak til symptomene. Det blir derfor tatt en såkalt PSA-prøve (blodprøve), og det blir eventuelt gjennomført en undersøkelse av prostata via endetarmen.